ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ &wc στην Σταυρούπολη