Αρχιτεκτονικές - στατικές /αντισεισμικές - ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Έλεγχοι στατικής επάρκειας- μελέτες αποκατάσταση - επισκευής - ενίσχυσης

 Έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλαγής χρήσης, εργασιών μικρής κλίμακας

Πολεοδομικές μελέτες

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Μελέτη αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων & διακόσμησης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Βιοκληματικός σχεδιασμός

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και επιδοτούμενου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης « Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Οριζόντιες ιδιοκτησίες

Ρυθμίσεις/ τακτοποιήσεις/νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων